Gửi lệnh phản hồi người dùng

Official Account API cho phép phản hồi tối đa 8 lệnh trong vòng 48 tiếng đối với một tin nhắn mà người dùng gửi đến (áp dụng cho cả người dùng quan tâm và chưa