Social API

Open API cung cấp phương thức đăng nhập Zalo, truy xuất thông tin người dùng, chia sẻ cho bạn bè, đăng lên tường và nhiều nhiều tính năng hữu ích khác.