Hướng dẫn tạo liên kết để chia sẻ

Chia sẻ liên kết là cách đơn giản nhất để đưa nội dung từ ứng dụng của bạn lên tường người dùng. Bằng cách chia sẻ liên kết, bạn có thể kiểm soát hình thức của