Cơ chế đánh giá chất lượng và quyền lợi gửi ZNS

Từ ngày 12/08/2021, Zalo sẽ áp dụng chính sách điều chỉnh quyền lợi gửi ZNS dựa theo phản hồi của người dùng. Chi tiết về cách đánh giá chất lượng gửi ZNS: C