Gửi tin nhắn tới bạn bè

SDK cung cấp API để gửi tin nhắn đến bạn bè thông qua app Zalo: OpenAPIService.getInstance().shareMessage(final Context context, final FeedData feedOb, final Za